PDF Drukuj Email

Flaga unia             EFS

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

w BIBLIOTECE

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO w LIPIU

 

§ 1

 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania ze stanowisk komputerowych w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej zwanego dalej ICIM.

2. Stanowiska komputerowe w bibliotece szkolnej służą wyłącznie do celów edukacyjnych, np. poszukiwań materiałów, korzystania z programów dydaktycznych, wykonywania własnych prac dla potrzeb edukacyjnych.

 

§ 2

 

1. Prawo do korzystania z ICIM mają osoby uprawnione do korzystania ze zbiorów biblioteki.

2. Osoby nieuprawnione, w uzasadnionych przypadkach, mogą korzystać z ICIM po uzyskaniu zgody opiekuna ICEM.

3. Korzystanie z ICIM jest możliwe w godzinach pracy biblioteki.

4. Czas korzystania ze stanowiska komputerowego przez jednego użytkownika ogranicza się do jednej godziny dziennie. Przedłużenie czasu udostępnienia stanowiska jest możliwe po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.

 

§ 3

 

1. Obowiązkiem użytkownika ICIM jest:

– Zapoznanie się z Regulaminem korzystania z ICIM.

– Wpisanie się do zeszytu korzystania z ICIM.

– Zgłaszanie bibliotekarzowi wszelkich zauważonych uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy komputera.

 

§ 4

 

1. Użytkownik ICIM ma prawo do:

– Korzystania z zainstalowanych programów.

– Przeglądania edukacyjnych zasobów Internetu.

– Zapisywania danych na własnych nośnikach danych po uzyskaniu zgody bibliotekarza.

– Uzyskania pomocy nauczyciela bibliotekarza przy wyszukiwaniu informacji.

– Korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego(wydruk i skanowanie).

 

§ 5

 

1. Użytkownikowi ICIM zabrania się:

– Dokonywania zmian w ustawieniach systemowych.

– Instalowania i uruchamiania własnego oprogramowania.

– Wprowadzania zmian w istniejącym oprogramowaniu.

 

§ 6

 

1. Użytkownicy ICIM ponoszą odpowiedzialność za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.

2. Osoby niestosujące się do niniejszego Regulaminu mogą być pozbawione prawa korzystania z ICIM.

 

§ 7

 

1. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji opiekuna ICEM.

 
free pokerfree poker
Ulti Clocks content

godlo polski.svg


 LogoZSP

 Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul. Częstochowska 31
42 – 165 Lipie

tel. 34 318 80 88
e-mail  zsplipie@op.pl


 zsp

Przedszkole Publiczne


Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Film o ZS-P w Lipiu

 klisza

Czerwiec 2017r.

Czerwiec 2014r.
  comenius rgb


herb GMINY LIPIE


logo wiarygodna szkola


DBI

http://bezpiecznie-w-sieci.blogspot.com/


logo glowne


 logo newest


sniadanie-daje-moc


logo-trzymaj-forme


kodowanie


logo probramowanie


logo-chd

-Rządowy program

BEZPIECZNA +


unnamed


2016 CodeWeek logo-768x768


1408372303


logo-cyfrowobezpiecznipl(2)