Nowe możliwości kształcenia

Drukuj Email
czwartek, 14 grudnia 2017 22:49

EFRR kolor poziom

Z dniem 1 września 2017 r. ZS-P w Parzymiechach, ZS-P w Lindowie i ZS-P w Lipiu, przystąpiły do realizacji dwuletniego projektu edukacyjnego, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 11.1.4. Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu - działania Gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów. Całkowita wartość projektu wynosi 1 418 276,60 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 205 535,11 zł.

Właśnie mija pierwszy kwartał zajęć, podczas których uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych rozwijają kompetencje matematyczne, naukowo - techniczne, językowe, informatyczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się. Dodatkowe, prowadzone w niewielkich, kilkuosobowych, grupach zajęcia mają przede wszystkim charakter wyrównawczy, ale dla uczniów pragnących poszerzać swoje umiejętności, także rozwijający. Wiedzę pedagogiczną mogą pogłębiać również nauczyciele. Dla nich planowane są warsztaty oraz kursy doskonalące.

         Warto dodać, że szkoły biorące udział w projekcie w najbliższym czasie wzbogacą swoją bazę dydaktyczną, pozyskując nowoczesny sprzęt elektroniczny, w tym 2 pracownie komputerowe, 1 tablicę interaktywną, kserokopiarki, tablety oraz pomoce naukowe do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W. Cyprych, A. Majdzik, A. Pawełoszek

IMG 20171129 144729

 
free pokerfree poker
Ulti Clocks content

godlo polski.svg


 LogoZSP

 Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul. Częstochowska 31
42 – 165 Lipie

tel. 34 318 80 88
e-mail  zsplipie@op.pl


 zsp

Przedszkole Publiczne


Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Gimnazjum im. Królowej Jadwigi


Film o ZS-P w Lipiu

 klisza

Czerwiec 2017r.

Czerwiec 2014r.


  comenius rgb


herb GMINY LIPIE


logo wiarygodna szkola


DBI

http://bezpiecznie-w-sieci.blogspot.com/


logo glowne


 logo newest


mleko


owoce


sniadanie-daje-moc


logo-trzymaj-forme


kodowanie


logo probramowanie


logo-chd

-Rządowy program

BEZPIECZNA +


unnamed


2016 CodeWeek logo-768x768


1408372303


logo-cyfrowobezpiecznipl(2)