Rekrutacja do przedszkola

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator Alicja Radek   

Rekrutacja dzieci

do Przedszkola Publicznego w Lipiu

w ZS-P w Lipiu

na rok szkolny 2020/2021


 

Szanowni Rodzice,

 
 

od 1 marca 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lipie.


W przypadku, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacyjnym, po uwzględnieniu kryteriów określonych przez organ prowadzący, będą przyjmowane dzieci spoza obszaru Gminy Lipie.

 

Rodzice składają:

- w terminie od 10 lutego 2020r. do 21 lutego 2020r. DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegodla dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

- w terminie od 1 marca 2020r. do 13 marca 2020r. – WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola dla dzieci rozpoczynających uczęszczanie do przedszkola.

 

Wzory Deklaracji i Wniosku są dostępne w Przedszkolu Publicznym w Lipiu, w sekretariacie ZS-P w Lipiu i na stronie internetowej.

 

Wypełnione DEKLARACJE lub WNIOSKI należy złożyć w w sekretariacie ZS-P w Lipiu przy ul. Częstochowskiej 31, w treminach zgodnych z poniższym Harmonogramem.

 

Harmonogram


Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

do

21 lutego 2020

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

1 13 marca 2020

27 kwietnia

8 maja 2020

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do

19 marca 2020

do 14 maja 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 marca 2020

15 maja 2020

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału w postaci pisemnego oświadczenia

23 – 27  marca 2020

18 –
22 maja 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i i kandydatów nieprzyjętych

31 marca 2020

26 maja 2020

Zarządzenie NR 0050.7.2020 Wójta Gminy Lipie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Z poważaniem


  Dyrektor mgr Olga Michalak

 
free pokerfree poker
Ulti Clocks content

godlo polski.svg


 LogoZSP

 Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul. Częstochowska 31
42 – 165 Lipie

tel. 34 318 80 88
e-mail  zsplipie@op.pl


 zsp

Przedszkole Publiczne


Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Film o ZS-P w Lipiu

 klisza

Czerwiec 2017r.

Czerwiec 2014r.
  comenius rgb


herb GMINY LIPIE


logo wiarygodna szkola


DBI

http://bezpiecznie-w-sieci.blogspot.com/


logo glowne


 logo newest


sniadanie-daje-moc


logo-trzymaj-forme


kodowanie


logo probramowanie


logo-chd

-Rządowy program

BEZPIECZNA +


unnamed


2016 CodeWeek logo-768x768


1408372303


logo-cyfrowobezpiecznipl(2)