PDF Drukuj Email


HARMONOGRAM PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Odpowiedzialny

1

Opracowanie ramowego harmonogramu działań zgodnych z zapisami we wniosku aplikacyjnym.

IX 2016

A. Pawełoszek

2

Przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej szkoły, zdjęć do folderu promującego projekt potrzebnych na pierwszą wizytę studyjną w Kownie (Litwa).

IX-X 2016

A. Pawełoszek

A. Wolska-Bździon

3

Organizacja i przygotowanie wizyty studyjnej na Litwie.

IX-X 2016

A. Pawełoszek

A. Wolska-Bździon

4

Przygotowanie praktycznego przewodnika dla szkół podstawowych – jak wykorzystać sztukę w programach nauczania – baza z metodami i technikami różnych form artystycznych (rezultat pracy intelektualnej)

Cały okres trwania projektu – zbieranie materiałów

Publikacja – III 2019

Nauczyciele

5

Organizacja wizyt studyjnych (Planning and Review Meetings):

- Litwa – X 2016

- Szwecja – III 2017

- Bułgaria – IX 2017

- Wielka Brytania – III 2018

- Hiszpania – IX 2018

- Estonia – III-II 2019

Zgodnie z harmonogramem

Koordynator projektu

6

Organizacja wizyty w Turcji i Francji – zaplanowanie jak tworzyć praktyczny przewodnik (rezultat projektu) i podsumowanie dotyczące metod publikacji produktu.

I 2017

III 2019

Koordynator projektu

7

Organizacja warsztatów szkoleniowych dotyczących zajęć teatralnych i nauczania dramy w szkołach – wizyta w Grecji

VI 2017

Koordynator projektu

8

Organizacja warsztatów szkoleniowych dotyczących wykorzystania technologii informatycznej w nauczaniu sztuki – wizyta we Włoszech

V 2018

Koordynator projektu

9

Organizacja warsztatów szkoleniowych dotyczących nauczania języków obcych, European Language Label czyli jak zdobyć Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych– wizyta w Rumunii

I 2018

Koordynator projektu

10

Zorganizowanie Dni Erasmusa w szkole – uczniowie mają poznać kulturę różnych krajów partnerskich

Cały okres realizacji projektu

Koordynator projektu,

Nauczyciele

11

Tworzenie historyjek przez uczniów różnych grup wiekowych – wymiana ze szkołami partnerskimi.

Według ustaleń na spotkaniach P&R Meetings

Nauczyciele

12

Pisanie wierszy w języku ojczystym, ich literalne tłumaczenie na język angielski – wymiana z partnerami.

Według ustaleń na spotkaniach P&R Meetings

Nauczyciele

13

Przedstawienia teatralne z morałem i przesłaniem.

Według ustaleń na spotkaniach P&R Meetings

Nauczyciele

14

Tworzenie videoblogów indywidualnie lub w parach, gdzie uczniowie będą się dzielić swoimi spostrzeżeniami realizacji projektu.

Cały okres realizacji projektu

Nauczyciele

15

Warsztaty z kreatywnej sztuki

Według ustaleń na spotkaniu P&R Meeting na Litwie

Nauczyciele

16

Zorganizowanie Konkursu Piosenki Europejskiej podczas Festiwalu Erasmusa.

Według ustaleń na spotkaniach P&R Meetings

Koordynator projektu,

Nauczyciele

17

Warsztaty z rzeźby i ceramiki – poznanie tradycyjnych motywów, wzorów itp.

Według ustaleń na spotkaniach P&R Meetings

Nauczyciele

18

Tekstylia - Poznanie tradycyjnych wzorów i motywów tekstylnych oraz stworzenie ‘Kołderki Erasmusa’ odzwierciedlającej pracę nad projektem, kraj ojczysty, szkołę itp.; Zaprojektowanie jakiejś tradycyjnej części garderoby i jej wykonanie.

Według ustaleń na spotkaniach P&R Meetings

Nauczyciele

19

Poznanie rodzimych artystów z zakresu malarstwa, rzeźby i projektowania tekstyliów; rekreacja wybranych dzieł artystów.

Według ustaleń na spotkaniu P&R Meeting na Litwie

Nauczyciele

20

Tworzenie różnych plakatów tematycznych.

Według ustaleń na spotkaniach P&R Meetings

Nauczyciele

21

Świętowanie wybranych wydarzeń i festiwali przez wszystkie szkoły partnerskie według stworzonego kalendarza na pierwszej wizycie studyjnej.

Cały okres realizacji projektu

Nauczyciele

22

Na zajęciach języka obcego wykorzystywać elementy szeroko pojętej sztuki np. uczenie części ciała poprzez piosenki, pokaz różnych technik artystycznych na video, nagranie scenek sytuacyjnych obecnych na co dzień, gry edukacyjne.

Cały okres realizacji projektu

Nauczyciele języków obcych

23

Stworzenie maskotek / kukiełek użytecznych w nauczaniu (np. podczas scenek sytuacyjnych itp.)

Według ustaleń na spotkaniach P&R Meetings

Nauczyciele

24

Stworzenie culture boxes/smile boxes dla każdej szkoły partnerskiej zawierające przedmioty reprezentujące kraj, kulturę, region, prace dzieci itp.

Przed każdą wizytą studyjną

Koordynator projektu,

Nauczyciele

25

Nauka tańca tradycyjnego lub europejskiego łączącego wszystkie kraje partnerskie

Według ustaleń na spotkaniach P&R Meetings

Nauczyciele

26

Stworzenie sieci współpracy Penpal Networks – uczniowie będą pisać listy do swoich zagranicznych rówieśników.

Cały okres realizacji projektu

Nauczyciele

27

Zorganizowanie wideokonferencji ze szkołami partnerskimi.

Cały okres realizacji projektu

Koordynator projektu, Nauczyciele

Ramowy harmonogram będzie na bieżąco modyfikowany i uszczegóławiany po każdej wizycie studyjnej P&R Meeting.

 
free pokerfree poker
Ulti Clocks content

godlo polski.svg


 LogoZSP

 Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul. Częstochowska 31
42 – 165 Lipie

tel. 34 318 80 88
e-mail  zsplipie@op.pl


 zsp

Przedszkole Publiczne


Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Gimnazjum im. Królowej Jadwigi


Film o ZS-P w Lipiu

 klisza

Czerwiec 2017r.

Czerwiec 2014r.


  comenius rgb


herb GMINY LIPIE


logo wiarygodna szkola


DBI

http://bezpiecznie-w-sieci.blogspot.com/


logo glowne


 logo newest


mleko


owoce


sniadanie-daje-moc


logo-trzymaj-forme


kodowanie


logo probramowanie


logo-chd

-Rządowy program

BEZPIECZNA +


unnamed


2016 CodeWeek logo-768x768


1408372303


logo-cyfrowobezpiecznipl(2)


Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości