Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator Alicja Radek   


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu

w ZS-P w Lipiu

na rok szkolny 2017/2018

 


Szanowni Państwo,

 

do klasy I przyjmowane :

- dzieci 7 - letnie (urodzone w roku 2010) - objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6 - letnie (urodzone w roku 2011) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

ZASADY PRZYJĘĆ

 

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu, a będących kandydatami do klasy pierwszej składają ZGŁOSZENIE, w terminie od 31 marca 2017 roku do 14 kwietnia 2017 roku.

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu, a będących kandydatami do klasy I składają WNIOSEK, w terminie od 16 kwietnia 2017 roku do 15 maja 2017 roku.

 

Wzór ZGŁOSZENIA dostępny w sekretariacie ZS-P w Lipiu i na stronie internetowej szkoły.

 

Wypełnione ZGŁOSZENIA lub WNIOSKI należy złożyć w w sekretariacie ZS-P w Lipiu w terminach zgodnych z poniższym harmonogramem.


 Harmonogram

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

31 marca -
14 kwietnia 2017r.

2 - 15 maja 2017r.

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęciu do szkoły podstawowej (dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).

18 - 19 kwietnia 2017r.

16 - 17 maja 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (zakwalifikowanie dziecka do szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem).

20 kwietnia 2017r.

18 maja 2017r.

Potwierdzenie   przez rodzica woli   przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21 – 27 kwietnia 2017r.

19 – 26 maja 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28 kwietnia 2017r.

29 maja 2017r.

  

Zarządzenie Wójta Gminy Lipie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipie. 
free pokerfree poker
Ulti Clocks content

Być jak Ignacy

godlo polski.svg


 LogoZSP

 Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul. Częstochowska 31
42 – 165 Lipie

tel. 34 318 80 88
e-mail  zsplipie@op.pl


 zsp

Przedszkole Publiczne


Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Gimnazjum im. Królowej Jadwigi


Film o ZS-P w Lipiu

 klisza

Czerwiec 2017r.

Czerwiec 2014r.


  comenius rgb


herb GMINY LIPIE


logo wiarygodna szkola


DBI

http://bezpiecznie-w-sieci.blogspot.com/


logo glowne


 logo newest


mleko


owoce


sniadanie-daje-moc


logo-trzymaj-forme


kodowanie


logo probramowanie


logo-chd

-Rządowy program

BEZPIECZNA +


unnamed


2016 CodeWeek logo-768x768


1408372303


logo-cyfrowobezpiecznipl(2)