Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator Alicja Radek   


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu

w ZS-P w Lipiu

na rok szkolny 2018/2019

 


Szanowni Państwo,

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA, które należy złożyć w Sekretariacie szkoły przy ul. Częstochowskiej 31 w terminie od 1 do 14 marca 2018r.

do klasy I przyjmowane są:

- dzieci 7 - letnie (urodzone w roku 2011) - objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6 - letnie (urodzone w roku 2012) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu podlegają procedurze rekrutacji, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca. Rodzice składają Sekretariacie szkoły WNIOSEK – w terminie 27 kwietnia - 9 maja 2018r.


Wzór ZGŁOSZENIA i WNIOSKU dostępny w sekretariacie ZS-P w Lipiu i na stronie internetowej szkoły.

 

Harmonogram

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 - 14 marca 2018r.

27 kwietnia - 9 maja 2018r.

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęciu do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 19 marca 2018r.

Do 11 maja 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 marca 2018r.

17 maja 2018r.

Potwierdzenie   przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21 – 28 marca 2018r.

18 – 23 maja 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 marca 2018r.

25 maja 20178r.

  

Zarządzenie Wójta Gminy Lipie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lipie w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 
free pokerfree poker
Ulti Clocks content

godlo polski.svg


 LogoZSP

 Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul. Częstochowska 31
42 – 165 Lipie

tel. 34 318 80 88
e-mail  zsplipie@op.pl


 zsp

Przedszkole Publiczne


Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Gimnazjum im. Królowej Jadwigi


Film o ZS-P w Lipiu

 klisza

Czerwiec 2017r.

Czerwiec 2014r.


  comenius rgb


herb GMINY LIPIE


logo wiarygodna szkola


DBI

http://bezpiecznie-w-sieci.blogspot.com/


logo glowne


 logo newest


mleko


owoce


sniadanie-daje-moc


logo-trzymaj-forme


kodowanie


logo probramowanie


logo-chd

-Rządowy program

BEZPIECZNA +


unnamed


2016 CodeWeek logo-768x768


1408372303


logo-cyfrowobezpiecznipl(2)