Rekrutacja 2018 do przedszkola

Drukuj
Wpisany przez Administrator Alicja Radek   

Rekrutacja dzieci

do Przedszkola Publicznego w Lipiu

w ZS-P w Lipiu

na rok szkolny 2018/2019


Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

Szanowni Państwo,

 
 

od 1 marca 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lipie.


W przypadku, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacyjnym, po uwzględnieniu kryteriów określonych przez organ prowadzący, będą przyjmowane dzieci spoza obszaru Gminy Lipie.

 

Rodzice składają:

- w terminie od 22 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegodla dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

- w terminie od 1 marca do 14 marca 2018r. – WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola dla dzieci rozpoczynających uczęszczanie do przedszkola.

 

Wzory Deklaracji i Wniosku są dostępne w Przedszkolu Publicznym w Lipiu, w sekretariacie ZS-P w Lipiu i na stronie internetowej.

 

            Wypełnione DEKLARACJE lub WNIOSKI należy złożyć w w sekretariacie ZS-P w Lipiu przy ul. Częstochowskiej 31.

 

Harmonogram

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 14 marca 2018

27 kwietnia 9 maja 2018

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 19 marca 2018

Do 11 maja 2018

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 marca 2018

17 maja 2018

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21– 28  marca 2018

18 –
26 maja 2018

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i i kandydatów nieprzyjętych

29 marca 2018

25 maja 2018

 

Objaśnienia:

Postępowanie uzupełniające będzie miało miejsce w przypadku:

  • Równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

lub

  • Jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.