UCZNIOWIE NA WARSZTATACH Z ZAKRESU EDUKACJI GLOBALNEJ

Drukuj

miniaturka   28 listopada 2012r. o godzinie 1000 pięcioro uczniów Gimnazjum z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu wzięło udział w warsztatach z zakresu Edukacji Globalnej, które odbyły się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

1

   Warsztaty te były częścią projektu „Globalnie – Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży”, realizowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ. Prowadzone były przez animatorki z Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „Znak”.

   Zakres tematyczny obejmował zagadnienia globalnych współzależności (zależności między krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa, przyczyn ubóstwa i możliwości poprawy jakości życia w krajach Globalnego Południa) oraz poznanie Milenijnych Celów Rozwoju (pojęcia, genezy, założeń, możliwości realizacji w Polsce).

   Na początku zajęć uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w niezwykle ciekawej grze ukazującej w bardzo wymowny sposób zależności między krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

2  3   4

   Pomogła im ona dojść do następujących wniosków:

KRAJE ROZWINIĘTE - GLOBALNA PÓŁNOC

KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ - GLOBALNE POŁUDNIE ≠ TRZECI ŚWIAT

   W dalszej części zajęć, uczestnicy zastanawiali się z jakimi problemami borykają się ludzie żyjący w krajach Globalnego Południa. Miała też miejsce praca z mapami i próba wydzielenia jednej linii dzielącej Globalną Północ od Globalnego Południa. Zadanie to okazało się być, wbrew pozorom, dosyć skomplikowane.

5   6

   W drugiej części warsztatów uczestnicy rozmawiali na temat organizacji mających na celu rozwiązywanie problemów Globalnego Południa. Uczniowie zostali podzieleni na 8 grup z których każda miała zadanie aby za pomocą piktogramów zaprezentować jedne z Milenijnych Celów Rozwoju tak aby pozostali uczestnicy potrafili domyślić się co on oznacza.

7   8

9   10

A oto jakie cele zostały wypisane:

  1. 1.Zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu.
  2. 2.Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym.
  3. 3.Wspieranie zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet oraz wzmocnienie pozycji kobiet.
  4. 4.Zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci.
  5. 5.Poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych i położnic.
  6. 6.Zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób.
  7. 7.Zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska.
  8. 8.Rozwijanie i wzmacnianie światowego partnerstwa w sprawach rozwoju.

 

   Ostatnim elementem warsztatów było najpierw indywidualne zastanawianie się nad tym, czy ja jako jednostka mogę coś zrobić z zasobami którymi dysponuję aby zrealizowany został dany Milenijny Cel Rozwoju. Później odbyła się wspólna dyskusja.

   Uczniowie po warsztatach stwierdzili, że ich wiedza i świadomość dotycząca krajów Globalnej Północy i Globalnego Południa jest zdecydowanie większa i są bardzo zadowoleni, że mogli wziąć udział w tego typu warsztatach.

11

Paulina Kiedos – Katarzyńska