Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

Drukuj

logo Nasza Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu "BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ", którego hasłem jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, poszanowania praw jednostki (ucznia-obywatela), przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Zadania konkursu

- debata uczniowska nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel

- szkolny konkurs nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)..

- spotkania uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.

- pogadanka na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.

- konwersatoria na temat:

Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić.

Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki".

Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.

Nie jesteś sam.

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia...

Czas trwania konkursu: 1.10.2011 - 31.03.2012 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne pod adresem: 

http://bezpieczna-szkola.com/