Tydzień Akcji - Stop Przymusowym Wysiedleniom w Afryce w ramach projektu „Edukacja dla Godności"

Drukuj

biedy Afryki

Każdego roku w afrykańskich miastach tysiące rodzin są wyrzucane ze swoich domów przez władze lub inne osoby, z naruszeniem zasad praw człowieka. Te przymusowe wysiedlenia rozbijają ludzkie życia. Ludzie nie tylko tracą swoje domy, ale także zatrudnienie i dobytek życia, a ich dzieci siłą są zabierane ze szkoły.

Ludzie żyjący w nieformalnych osiedlach lub slumsach są najbardziej narażeni, ponieważ mogą oni nie posiadać formalnych zezwoleń/uprawnień do zajęcia ziemi na której mieszkają.

To jest ogromna niesprawiedliwość. Nikt nie może być przymusowo wysiedlony, nie ważne gdzie mieszka. Jest to nielegalna praktyka w świetle międzynarodowych i regionalnych standardów praw człowieka, do których zobowiązały się rządy afrykańskie.

Jako społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu okazaliśmy swoją solidarność z osobami, które żyją w ciągłym zagrożeniu, tworząc domy z własnych rąk. Nasze ręce wraz z rękami ludzi z różnych miast, krajów i kontynentów stworzą łańcuch, który jest żądaniem położenia kresu przymusowym wysiedleniom. Poniżej można zobaczyć kilka zrobionych przez Nas zdjęć.

 

Blisko stu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu podpisało się również pod petycją w której:

 Wzywamy rządy i lokalne władze w Afryce do:

• Natychmiastowego zatrzymania przymusowych wysiedleń.

• Uchwalenia i wdrożenia przepisów, które zakazują stosowania przymusowych wysiedleń oraz określonych gwarancji, które muszą być ściśle przestrzegane przed każdym przypadkiem eksmisji. Muszą one spełniać międzynarodowe i regionalne standardy praw człowieka.

• Podjęcia natychmiastowych kroków w celu uzyskania minimalnego stopnia ochrony własności dla wszystkich ludzi, którzy tej ochrony nie mają oraz przeprowadzenia rzeczywistych konsultacji z dotkniętymi społecznościami.

• Zagwarantowania, że ludzie żyjący w slumsach mają taki sam jak inni dostęp do wody, urządzeń sanitarnych, opieki zdrowotnej i edukacji.

•Zagwarantowania, że ludzie żyjący w slumsach rzeczywiście uczestniczą w podejmowaniu decyzji mających wpływ na ich życie, w tym procesów rozwoju slumsów, ich planowania i budżetowania.

 

"Tam, gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy, łamane są prawa człowieka. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem."

Ojciec Józef Wrzesiński