Kto może pomóc???

Drukuj

  prawa czlowiekaTaki tytuł nosił kolejny moduł projektu „Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach”, który zrealizowaliśmy w piątek 27.04.2012 roku.

 

Podczas tych zajęć grupa projektowa odwiedziła instytucje, które mają bezpośredni wpływ na ochronę życia, zdrowia i mienia mieszkańców okolicy. Celem zajęć było przekroczenie niewidocznej bariery związanej z poszukiwaniem pomocy. To także kształtowanie umiejętności odnalezienia jednostki kompetentnej do rozwiązania danego problemu, poznanie podstaw prawa, oraz identyfikacja osób/instytucji/grup, które mogą pomóc w rozwiązaniu napotykanych w życiu codziennych problemów.

W Lipiu odwiedziliśmy między innymi: Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Ochotniczą Straż Pożarną. Gdy spacer po Naszej najbliższej okolicy dobiegł końca, udaliśmy się w podróż do miasta będącego siedzibą powiatu, czyli do Kłobucka. Cała grupa została podzielona na dwuosobowe zespoły, a każdy zespół dostał karteczkę z zapisaną na niej nazwą instytucji oraz informacjami, które trzeba było o niej zdobyć. Zadaniem uczestników było również wspólne robienie zdjęć pod każdą odwiedzaną przez Nas instytucją. A byliśmy między innymi w: Powiatowym Urzędzie Pracy, XIII Zamiejscowym Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Częstochowie, Komendzie Powiatowej Policji, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Miejskim Ośrodku Kultury, Starostwie Powiatowym, Urzędzie Skarbowym, Szpitalu Rejonowym oraz na Pogotowiu.


Uczennice stanęły przed nie lada wyzwaniem! Często musiały czekać na swoją kolej prosząc o informację i tłumaczyć dlaczego chcą się dowiedzieć takich a nie innych rzeczy. Była to dla nich sytuacja dość stresująca (jak same stwierdziły), gdyż większość jeszcze nigdy nie miała okazji odwiedzić takich instytucji a tym bardziej rozmawiać z ich pracownikami w celu „załatwienia pewnej sprawy”. W tym przypadku „sprawą” tą było uzyskanie konkretnych, rzetelnych informacji do których każdy człowiek ma prawo. Wszystko jednak przebiegło bardzo pomyślnie, grupa mogła zapoznać się z instytucjami użytku publicznego i żadna sprawa, którą będą musiały załatwić w nich w przyszłości nie będzie już stanowiła problemu. I właśnie o to chodziło! Nasz cel został osiągnięty.

teraz to jest w twoich rekach

 

 Paulina Kiedos – Katarzyńska