Konkurs

Drukuj

Jan Pawel IIW dniach 17 – 18 maja 2012r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym odbył się Konkurs poświęcony błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Dnia 17 maja w GOKu o godz. 1000 rozpoczął się Papieski Konkurs Recytatorski. Uczniowie Występowali w 3 kategoriach: Szkoła Podstawowa (kl. IV – VI) przedstawiała poezję i prozę Karola Wojtyły, Gimnazjum poezję. Na początku głos zabrała pani dyrektor Anna Wojtyra wspominając osobę błogosławionego Jana Pawła II, a po niej głos zabrała pani Jolanta Cyprych odpowiedzialna za przebieg tego konkursu. W skład jury weszły: p. Agnieszka Kotynia, p. Barbara Macoch i p. Małgorzata Matyszczak. Przed każdą kategorią odbywało się losowanie i ustalenie kolejności występowania poszczególnych uczniów.


Uczniowie Szkół Podstawowych najpierw zaprezentowali prozę poświęconą Janowi Pawłowi II, a następnie poezję (była to najliczniejsza grupa uczestników), na koniec swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie gimnazjów z Lipia i Parzymiech.

W Papieskim Konkursie Plastycznym wzięło udział 16 uczestników. Każda szkoła składała swoje prace do 11 maja, a następnie jury wybrało najlepsze prace.

Dnia 18 maja o godz. 900 odbył się II etap Konkursu Wiedzy o błogosławionym Janie Pawle II. Do tego etapu dostały się osoby, które w I etapie zdobyły 50% punktów. Rywalizacja o czołowe miejsca była niezwykle wyrównana i różnice punktów były niewielkie.

O godz. 1100 rozpoczęło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród. Na początku została przypomniana sylwetka bł. Jana Pawła II w prezentacji przygotowanej przez p. Aleksandrę Cieśla. Następnie pani dyrektor powitała przybyłych gości, oraz wyraziła swoje podziękowania dla sponsorów. A następnie wręczono nagrody. Uczestnikom konkursu recytatorskiego nagrody wręczyli członkowie jury: p. Agnieszka Kotynia i p. Małgorzata Macoch, a także dyrektor ZS-P w Lipiu. Laureaci prezentowali następnie swoje utwory. W konkursie plastycznym do wręczenia nagród został zaproszony przybyły ks. dr Sebastian Kępa, administrator parafii Lindów. W konkursie wiedzowym nagrody wręczyła p. Henryka Siejka wiceprzewodnicząca Gminy Lipie. Następnie skromne upominki otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Wręczył je p. Ludwik Cieśliński, radny Gminy Lipie. Na koniec nastąpiło podziękowanie wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w ten konkurs. Podziękowania te wręczyła p. Teresa Podruczna. Oprócz tego wśród zaproszonych gości byli: p. Alicja Podgórska, radna Gminy Lipie, p. Jacek Majchrzak, przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz p. Michał Kabała, szef GOKu. Na koniec głos zabrali zaproszeni goście w imieniu p. Wójt przemówiła wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Henryka Siejka, a następnie ks. Sebastian Kępa i p. Małgorzata Matyszczak.

 

Konkurs poświęcony Janowi Pawłowi II odbywał się w 3 kategoriach

- Papieski Konkurs Recytatorski

- Papieski Konkurs Plastyczny

- Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

 

W Papieskim Konkursie Recytatorskim brało udział 53 uczestników:

W kategorii proza Szkoła Podstawowa:

I miejsce: Dominika Międła i Amelia Mazurek (Lipie)

II miejsce: Sara Luto (Lipie)

III miejsce: Karolina Jeziorska, Marta Pęcherz (Lipie)

 

W kategorii poezja Szkoła Podstawowa:

I miejsce: Marta Kotynia (Lindów)

II miejsce: Patrycja Łosik, Kamila Dmytrykiw, Natalia Pietrzak (Lipie)

III miejsce: Natalia Zdunek (Lipie), Paulina Grądys (Parzymiechy)

 

W kategorii poezja gimnazjum:

I miejsce: Agata Szlązak (Lipie), Aleksandra Wieczorek, Karolina Wieczorek(Parzymiechy)

II miejsce: Kamila Drosik, Oktawia Kowal (Lipie)

III miejsce: Dominika Warzycha (Lipie)

 

W konkursie plastycznym brało udział 16 osób:

I miejsce: Katarzyna Buła (Lipie)

II miejsce: Przemysław Więdłocha (Parzymiechy)

III miejsce: Aleksandra Sajecka (Lindów)


 W konkursie wiedzy o Janie Pawle II brało udział 17 uczniów ze Szkół Podstawowych i 26 uczniów z Gimnazjum.

Szkoła Podstawowa:

I miejsce: Natalia Kogut i Ola Misiak (Lindów) - 54 pkt

II miejsce: Joanna Pawlak (Lindów) – 53,5 pkt

III miejsce: Marta Krajewska (Lindów) – 53 pkt

Gimnazjum:

I miejsce: Sylwia Smorąg (Parzymiechy) – 35,5 pkt

II miejsce: Marta Smorąg (Parzymiechy) – 34,5 pkt

III miejsce: Monika Bebłot (Lipie) – 34pkt

 Zapraszamy do Galerii zdjęć