Drukuj

Zapraszamy do zapoznania się z nową zakładką ZAWODOZNAWSTWO. Zawiera ona treści dotyczące kampanii "Studia na przyszłość" poświęconej kierunkom studiów i zawodom pozwalającym młodym osobom na łatwiejsze znalezienie pracy w przyszłości oraz kluczowym dla rozwoju gospodarki i techniki.