Projekt „Edukacja dla Godności”

Drukuj

Edukacja dla godności Niezmiernie miło jest Nam poinformować, iż nasze Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu zostało włączone przez organizację Amnesty International w realizację projektu „Edukacja dla Godności” w bieżącym roku 2012. Będziemy brać udział w projekcie jako jedna ze szkół Polski i świata.

Projekt ten ma za zadanie zachęcić wszystkich uczniów do jak największego zaangażowania na rzecz praw człowieka. We wszystkich działaniach w czasie trwania projektu będą używane innowacyjne metody edukacji nieformalnej tak zwanego „aktywnego uczestnictwa”. Pozwoli to uczniom i uczennicom na samodzielne odkrywanie swoich poglądów. Bazowanie na własnych doświadczeniach nauczy ich odkrywania i wyciągania wniosków, doprowadzi do kształtowania postaw poszanowania praw człowieka. Część zajęć prowadzona będzie przez trenerów i trenerki Amnesty International, część przez nauczycieli ze szkoły.

Realizacja Projektu to stworzenie uczniom możliwości do działania na rzecz praw człowieka i walki z ubóstwem. To uświadomienie sobie, że każdy głos ma znaczenie i jest tak samo ważny jak głosy polityków. Realizacja tematyki modułów projektu takich jak:

1. współzależność i niepodzielność praw człowieka

2. związek prawa człowieka z ubóstwem

3. prawo do zdrowia

4. prawo do godnych warunków życia i zamieszkania

5. odpowiedzialność korporacji,

będzie dawała możliwość organizowania różnego rodzaju akcji, debat, dyskusji, konkursów czy zbierania podpisów pod petycjami, zarówno w środowisku szkolnym jak i społeczności lokalnej.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączania się w organizowane przez Nas akcje i działania w obronie godności człowieka!!!

Amnesty international