Drukuj

samorzad

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

OPIEKUN     mgr Iwona Zdunek

Przewodnicząca


Zastępcy  przewodniczącej


Skarbnik


Sekretarz


Członkowie

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami , nauczycielami a dyrekcją. Samorząd realizuje  zadania wynikające z regulaminu szkoły , planu wychowawczego i statutu oraz realizuje własne założenia mające na celu wzbudzenie aktywności wśród uczniów.


Plan pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2015/ 2016

 

L.P

Zadania do realizacji

Termin

Odpowiedzialny

1.

Wybór nowego Samorządu Szkolnego.

Wrzesień 2015

Członkowie i opiekun Samorządu Szkolnego

2.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016

Październik 2015

Członkowie i opiekun Samorządu Szkolnego

3.

Pomoc w przygotowaniu apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej’

Październik 2015

Opiekun, Samorząd uczniowski

4.

Organizacja dyskoteki z okazji Andrzejek

Październik  2015

Opiekun, samorząd uczniowski, klasa III Gimnazjum.

5.

Pomoc w organizacji akademii  okazji 11 Listopada.

Listopad 2015

Opiekunowie, samorząd uczniowskiego, trójki klasowe

6.

Organizacja Szkolnych Mikołajek

Grudzień 2015

Przedstawiciele Samorządu uczniowskiego i opiekun

7.

Organizacja Szkolnych Jasełek

Grudzień 2015

Przedstawiciele Samorządu i opiekunowie

8.

Przygotowanie gazetki na temat ‘Bezpiecznych ferii’

Styczeń 2016

Przedstawiciele Samorządu, opiekun, trójki klasowe.

9.

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.

Styczeń 2016

Samorząd uczniowski

10.

Organizacja czasu wolnego.

Ferie zimowe, Luty 2016

Przedstawiciele Samorządu i opiekun, trójki klasowe.

11.

Organizacja poczty Walentynkowej, apel z okazji tego święta, gry i zabawy, dyskoteka szkolna.

Luty 2016

Przedstawiciele SU, opiekun, trójki klasowe.

12.

‘Dzień bez jedynki’ dla wszystkich dziewcząt.

,,Dzień Kobiet’’

Marzec 2016

Opiekun Samorządu

13.

Organizacja ,,Tłustego czwartku’’

Luty 2016

Opiekun Samorządu, przedstawiciele SU.

14.

Organizacja pierwszego Dnia Wiosny.

Marzec 2016

Opiekun, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, trójki klasowe

15.

Konkurs na najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną.

Kwiecień 2016

Przedstawiciele SU, opiekun, nauczyciel Plastyki.

16.

Przygotowanie gazetki na temat Katastrofy Smoleńskiej oraz Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Kwiecień 2016

Przedstawiciele S.U.

17.

Pomoc w organizacji akademii z okazji Święta Pracy i 3 maja.

Maj 2016

Przedstawiciele SU, opiekun.

18.

Organizacja Dnia Dziecka, Dzień bez jedynki, apel.

Organizacja Dnia Patrona w Gimnazjum

Czerwiec 2016

Przedstawiciele SU, opiekun.

19.

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.

Czerwiec 2016

Przedstawiciele SU, opiekun.

20.

Pomoc w organizacji Zakończenia roku szkolnego 2015/2016

Czerwiec 2016

Przedstawiciele SU, opiekun, trójki klasowe.

21.

Uczestnictwo w akcjach charytatywnych:

-Akcja ‘Korek’

-Zbieranie baterii.

Rok szkolny 2015/2016

Przedstawiciele SU, trójki klasowe.

22.

‘Muzyka na przerwach’

W czasie roku szkolnego 2015/2016

Przewodniczący SU.

23.

Losowanie ‘Szczęśliwego numerka”

W czasie roku szkolnego 2015/2016

Przedstawiciele SU, opiekun SU.