Rada Rodziców

Drukuj

rada

 

SKŁAD RADY RODZICÓW:

Katarzyna Dobosz - przewodnicząca

Paulina Troczka - z - ca przewodniczącego

Małgorzata Jabłonka - sekretarz

Patrycja Żołnowska - skarbnik

Beata Grzelak - członek

Wioletta Kierat - członek

Jacek Machudera - członek

Małgorzata Bujalska członek


SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

Marta Pindychprzewodnicząca

Lidia Dwornik – członek

Dorota Trojak – członek

Paulina Troczka - członek


RADA ODDZIAŁOWA

Klasa I

Dobosz Katarzyna

Troczka Paulina

Skwara Agnieszka

 

Klasa II

Kierat Wioletta

Bogacz Małgorzata

Kilan Karolina

 

Klasa III

Macoch Beata

Cieśla Kamila

Łosik Dorota

 

Klasa IV

Dwornik Lidia

Niezgoda Antoni

Osiewacz Anna

 

Klasa V a

Machudera Jacek

Węzik Edyta

Sparty Beata

 

Klasa V b

Beata Grzelak

Pietrzak Agnieszka

Zawisza Dorota

 

Klasa VI a

Trojak Dorota

Kotala Mariola

Mirowska Magdalena

 

Klasa VI b

Michalak Agnieszka

Nerwińska Tatiana

Bujalska Małgorzata

 

Klasa VII

Bukalska Lidia

Jabłonka Małgorzata

Kiepura Katarzyna

 

Klasa VIII

Żołnowska Patrycja

Mońka Małgorzata

Knop Anna