Spotkanie z policjantem

Drukuj
poniedziałek, 03 grudnia 2018 21:38

telefon27 listopada 2018r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu zorganizowano pogadankę prowadzoną przez KPP w Kłobucku dla wszystkich uczniów w trzech grupach wiekowych nt. „Konsekwencje nieprzestrzegania prawa przez nieletnich”, (cyberprzemoc, agresja, nałogi, wagary, ucieczki).

W drugiej części spotkania uczniowie zostali zapoznani z kampanią edukacyjno - informacyjną opracowaną w wydziale prewencji Społecznej Komendy Głównej PSP „Bezpieczeństwo w Twoich rękach”. Dzięki materiałom udostępnionym przez Centralną Szkołę PSP w Częstochowie uczniowie klasy III mundurowo – strażackiej, zaprezentowali główne założenia tego programu:

- „Twoja szybka reakcja – nasza szybka pomoc”.

- Bezpieczeństwo urządzeń i instalacji elektrycznych.

- Bezpieczeństwo w kuchni.

- Bezpieczeństwo w Twoim mieszkaniu.

- Bezpieczeństwo własne.

- Bezpieczna ewakuacja.

- „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Anna Osiewacz

IMG 0239