Drukuj


„Innowacja programowa w nauczaniu muzyki i historii w języku angielskim”

            W czasach ogromnej popularności języka angielskiego i rosnącego zainteresowania nauką tego języka, powstał pomysł innowacji pedagogicznej „Innowacja programowa w nauczaniu muzyki i historii w języku angielskim”, która jest prowadzona w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym już od 1 września 2014r.

W dzisiejszych czasach język angielski jest wszechobecny i bezdyskusyjnie umiejętności językowe są niezbędne podczas porozumiewania się z ludźmi innych narodowości, a także podczas poszukiwania informacji i poszerzania wiedzy.

Innowacja wprowadza uczniów w świat języka angielskiego dając podstawy kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiając porozumiewanie się w języku angielskim i jednocześnie wskazując potrzeby posługiwania się językiem obcym w niestandardowych sytuacjach.

Innowacja ma rozwijać u uczniów wszystkie umiejętności językowe, dostarczyć wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, zabytków i kultury. Ma także ukazać życie codzienne, święta, tradycje i zwyczaje. Ma rozbudzić w nich chęć zgłębienia wiedzy, ciekawość poznania innych języków oraz motywację do dalszej edukacji. Zagadnienia rozwijające wiedzę o innych  krajach motywują  do nauki i podnoszą jej atrakcyjność. Wskazują również znaczenie znajomości języka angielskiego w poznawaniu innych kultur.

Poza tym za wprowadzeniem niniejszej innowacji przemawia diagnoza obecnej sytuacji na rynku pracy oraz zmiany w codziennym życiu. Studiowanie zagranicą, podejmowanie pracy poprzez rodziców uczniów, a także samych uczniów w przyszłości wymaga od nich rozwoju umiejętności językowych, szczególnie rozumienia i komunikacji.

W edukacji dwujęzycznej język obcy jest traktowany jako naturalne narzędzie przekazywania wiedzy i porozumiewania się, co wspomaga proces nauki języka. Uczeń ma częstszy kontakt z językiem angielskim pisanym i mówionym, co podnosi efektywność nauki języka obcego.

Dlatego innowacja ta ma za zadanie rozwijać sprawność mówienia, czytania pisania i słuchania w języku obcym. Innowacja ma na celu również kształtowanie postaw twórczych i wychowania poprzez sztukę (muzyka) prowadzone w języku angielskim.

Materiał dydaktyczny z tych przedmiotów będzie przyswajany samoistnie w dwóch językach, dzięki czemu będzie powtarzany i lepiej utrwalany, a ponadto wzrośnie poziom znajomości języka angielskiego wśród uczniów.

Agnieszka Wolska - Bździon

Lidia Krystek

innowacja hm6 innowacja hm8
innowacja hm1 innowacja hm2
innowacja hm3 innowacja hm4
innowacja hm5 innowacja hm7
historia1 historia2
historia3 historia4