Bezpieczne Ferie

Drukuj
poniedziałek, 04 lutego 2019 19:50

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców dotyczący przeciwdziałania dopalaczom i bezpieczeństwa uczniów podczas ferii zimowych

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów

Bezpieczne Ferie - zalecenia wojewody śląskiego

Zachęcamy do zapoznania się z informacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl.