Spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Kłobucku

Drukuj
poniedziałek, 20 maja 2019 14:43

W dniu 10 maja 2019 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym miało miejsce spotkanie uczniów trzecich klas gimnazjum oraz ósmych klas szkoły podstawowej z terenu Gminy Lipie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Kłobucku: Starostą Kłobuckim Panem Henrykiem Kiepurą, Wicestarostą Panią Zdzisławą Kall oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Panią Joanną Kulejewską.

Wizyta miała na celu zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Kłobuckiego. W swoim wystąpieniu Starosta Kłobucki Henryk Kiepura zwrócił uczniom uwagę na dokonywanie przemyślanego wyboru swojej przyszłej szkoły. Podkreślił, że ta decyzja ma ogromny wpływ na ich przyszłość oraz karierę zawodową. Starosta zaprezentował przyszłym maturzystom oraz absolwentom szkół branżowych różnorodność inwestycji Powiatu Kłobuckiego w bazę dydaktyczną, jaka dokonała się w ostatnim czasie. Zapewni ona uczniom optymalne warunki do nauki i osobistego rozwoju. Pani Joanna Kulejewska w swojej prezentacji multimedialnej zaznaczyła, że oferta liceów, techników i branżowych szkół I stopnia jest bardzo urozmaicona. Zaprezentowane zdjęcia zilustrowały wyposażenie bazy szkół Powiatu w nowoczesne pracownie, udział młodzieży w zagranicznych praktykach zawodowych oraz doposażenie bibliotek w nowy księgozbiór. Pani Naczelnik poinformowała młodzież, że absolwenci szkół z terenu powiatu plasują się w czołówce, jeśli chodzi o zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. W swoim wystąpieniu Wicestarosta Pani Zdzisława Kall zwróciła uwagę, że misją szkół Powiatu Kłobuckiego jest również pielęgnowanie wartości narodowych i patriotycznych.

Spotkanie niewątpliwie przyczyni się do dokonania przez uczniów trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Monika Mach

galeria

IMG 2086