Drukuj

 

Regulamin biblioteki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu


Podstawa prawna:

1. Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu

 

Postanowienia ogólne:

 

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie oraz ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu.

2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym 2 lektury obowiązkowe) na okres 3 tygodni.

3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów przedmiotowych mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.

4. Jeżeli uczeń nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej sprolongowanie.

5. Prośby czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

6. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.

7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

8. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego (do 10 czerwca każdego roku szkolnego).

9. W bibliotece obowiązuje cisza.

10. W bibliotece obowiązuje zakaz jedzenia.

11. Księgozbiór podręczny nie podlega wypożyczeniom do domu. Potrzebne na lekcję słowniki, encyklopedie itp. wypożyczają uczniowie dyżurni wyznaczenie przez nauczyciela przedmiotu.

12. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu skutkuje utratą punktów za zachowanie (zgodnie z WZO).

13. Do w/w regulaminu dołącza się regulamin korzystania z ICIM.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2011r.