Drukuj

Misja Przedszkola

1. Przedszkole dba o dobro i wszechstronny rozwój dzieci, troszczy się o ich zdrowie, bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne .

2. Kieruje się zasadami poszanowania praw dziecka oraz powszechnie uznawanymi normami społecznymi i moralnymi.

3. Stale wspiera działania wychowawcze , edukacyjne rodziców i poszukuje różnych form współpracy z nimi.

4. Zapewnia dzieciom atrakcyjny sposób spędzania czasu na świeżym powietrzu( plac zielony, plac zabaw „Radosna szkoła”, kompleks boisk sportowych „Orlik”), dobrze wyposażone sale.


Wizja przedszkola

1. Przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, jest miejscem ,w którym wszyscy czują się dobrze.

2. Ugruntowuje poczucie tożsamości regionalnej , narodowej , europejskiej, budzi u dzieci miłość do małej i wielkiej Ojczyzny.

3.W kolorowych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.

4.Kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz twórczej aktywności dziecka.

5.Wychowankowie rozpoczynają z sukcesem naukę w szkole.